WRST

City: 
Oshkosh
State: 
Wisconsin
Frequency: 
90.3
Band: 
FM
Day: 
Monday
Start Time: 
10:00 PM
Station URL: 
http://www.wpr.org/wrst-fm-903-oshkosh