soroush-karimi-225177.jpg

violin

Soroush Karimi (CC0)